Begeleiding

Informatie praktijk Vimenta

Aanvraag consult: zie contactpagina 

Hoe werk ik?

Zodra een cliënt een consult aanvraagt, verstuur ik per mail een uitgebreide vragenlijst.

Vanuit de vragenlijst moet ik helder krijgen wat de hoofdklacht is en welke onderliggende klachten er zijn. Ook wil ik graag zoveel mogelijk medische gegevens weten, zoals bloedwaarden.
Zo kan het zijn dat de huisarts de werking van de schildklier als voldoende beoordeelt. Echter, over de schildklierwaarden hebben deskundigen een verschillende mening. Het universitair ziekenhuis in Groningen houdt bijvoorbeeld andere waarden aan dan andere ziekenhuizen. In de natuurgeneeskunde is men van mening dat wanneer er symptomen zijn van een onderpresterende schildklier, het nodig is om de werking van de schildklier te stimuleren met de juiste voedingsmiddelen en eventueel te ondersteunen met voedingssupplementen.
 
Bij alle aandoeningen is mijn uitgangspunt dat eerst de voeding in orde moet zijn. Als het nodig is, kan ik daarnaast voedingssupplementen adviseren. De supplementen die ik adviseer zijn bijna allemaal zonder onnodige vulstoffen. Veel vulstoffen die gebruikt worden door fabrikanten zijn te herleiden tot E-nummers. Mijns inziens horen deze E-nummers niet thuis in voedingssupplementen.
 

Mineralenscan

Na het bestuderen van de vragenlijst en medische gegevens geef ik een voedingsadvies. Om dit advies nog beter bij u te laten aansluiten kan gebruik gemaakt worden van een mineralenscan (oligoscan). Met deze scan kan ik in uw lichaam mineralen en zware metalen opmeten. De meting gaat met behulp van laserstralen. Op de handpalm wordt op vier plaatsen een meting verricht en daarvan berekent het apparaat het gemiddelde. Voor het afnemen van een oligoscan (mineralenscan) heb ik een samenwerkingsovereenkomst met dokter Palhplatz. Hij weet welke mineralen een bepalende rol spelen in het herstel van aandoeningen en is specialist op het gebied van ontgiften van zware metalen. 

Bij stressklachten in combinatie met kouwelijkheid zijn er vaak tekorten aan magnesium, jodium en selenium. De minderalenscan maakt inzichtelijk of deze tekorten er ook echt zijn en hoe ernstig die tekorten zijn. Ook geeft de scan aan of er sprake is van een vertraagde ontgifting. Als ons lichaam onvoldoende ontgift, dan zien we dat aan de waarden van de zware metalen. Verschillende soorten zijn dan aan de hoge kant of te hoog.

Er is één voorwaarde voor het afnemen van een oligoscan; de persoon moet minimaal 30 kg zijn.

 
Laboratoriumonderzoek

Als er symptomen zijn van een exorfinenbelasting kan een urineonderzoek aangevraagd worden. Is er sprake van een stoornis in het autistisch spectrum (autisme, ADHD/ADD, PDD-NOS) of een chronische vermoeidheid (burn-out, ME/CVS) dan is er veelal ook sprake van een exorfinenbelasting. Personen met één van deze aandoeningen hebben eigenlijk altijd een zwakke spijsvertering.

Bij een zwakke spijsvertering worden er te weinig DPP-4 enzymen aangemaakt, waardoor de eiwitten uit zuivel, gluten, soja of spinazie niet goed verteerd worden. De afbraakstoffen die ontstaan bij de vertering van genoemde producten worden dan onvoldoende weggevangen door DPP-4 enzymen. Als gevolg daarvan komen de afbraakstoffen in het bloed. Ze worden dan exorfinen genoemd en deze hebben een morfineachtige uitwerking.

Omdat er verschillende soorten exorfinen zijn en ook de cellen verschillende receptoren hebben die reageren met deze exorfinen, kan de uitwerking verschillend zijn. De één wordt heel druk van exorfinen, een ander kan er heel traag van worden. Ook kunnen exorfinen een onrustige slaap veroorzaken en beïnvloeden ze het denkvermogen. Ervaringsdeskundigen noemen o.a. het gevoel dat er een zware mist in hun hoofd zit. Het opslaan van nieuwe informatie gaat moeizamer. (In België noemt men dit inprentproblemen.)

Daarnaast is het endorfinesysteem verstoord. Endorfine is een hormoon dat o.a. andere hormonen reguleert. Bij stress is endorfine het eerste antistresshormoon. Dit hormoon komt al na enkele seconden in actie. Cortisol, ook een antistresshormoon, komt pas na ongeveer 20 minuten in actie. Bij een exorfinenbelasting kan endorfine nauwelijks zijn werk doen. Vandaar dat personen met een exorfinenbelasting ook kampen met een verstoord stresssysteem.

Het urineonderzoek vindt plaats in een buitenlands laboratorium. In de uitslag wordt vermeld welke exorfinen gevonden zijn vanuit welk voedingsmiddel.

Er kan dus sprake zijn van exorfinen vanuit melkeiwitten en gluten, of vanuit melkeiwitten, soja of spinazie. Of alleen vanuit gluten of alleen vanuit melkeiwitten. Daarnaast kunnen er ook exorfinen gevonden worden wanneer een micro-organisme in de darm exorfinen aanmaakt. Deze laatste exorfinen zijn te onderscheiden in deltorfinen en dermorfinen. 

Ontlastingsonderzoek.
Ook is het mogelijk om uw ontlasting te laten onderzoeken op ziekteverwekkende bacteriën, parasieten, ontstekingswaarden, enz. Uitgebreide onderzoeken zijn mogelijk via een laboratorium in Duitsland of in Zeeland. Particuliere laboratoria nemen het voortouw in bepaalde onderzoeken. Zo kunnen we het microbioom (goede en slechte bacteriën) in kaart brengen. Dat kan nog maar een paar jaar. Er zijn goede en slechte bacteriën die dood gaan zodra er zuurstof bij komt. Voorheen zette men ontlasting op kweek. Bacteriën die dood gaan zodra er zuurstof bij komt, kunnen niet gekweekt worden. Tegenwoordig kunnen ze zoeken op DNA van bacteriën. Ook dode bacteriën laten DNA achter. Vandaar dat we veel meer in kaart kunnen krijgen dan vijf jaar geleden. Is er sprake van een opgezette buik, slechte spijsvertering, brijige stoelgang enz. dan kan het verstandig zijn om uw ontlasting te laten onderzoeken. 

 
Tijdsinvestering

Twee werkdagen voor het consult moet ik de ingevulde vragenlijst terug hebben. De vragenlijst bestudeer ik, zodat ik goed voorbereid het consult inga. Na het consult ontvangt u een behandelplan. 

Op het consult geef ik uitleg en advies. Is er sprake van een exorfinenbelasting of vermoeden daarvan, dan volgt hierover ook nader uitleg. Een eerste consult duurt ongeveer 1,5 uur. 

Wordt er ook een mineralenscan afgenomen, dan werk ik deze verder uit met een aanvullend advies en geef ik ook uitleg. Het aanvullend advies en uitleg, alsmede de uitdraai van de scan, wordt u daarna per mail toegestuurd.

 
Tarieven 

prijzen per 1 januari 2019
 
1e consult 1,5 uur plus voorbereiding en uitwerking van het advies: € 74,38 + 21% BTW = € 90,--
Vriendenconsult (2 volwassen personen tegelijk) = € 75,-- per persoon, inclusief BTW. 
Familieconsult: 1 ouder met max 2 kinderen met soortgelijke klachten:  € 107,44 + 21% BTW = € 130,--

2e consult, per uur: € 49,59 + 21% BTW = € 60,-- 
Kort consult van een half uur: € 24,79+ 21% BTW = € 30,--
Telefonisch consult: € 15,-- per kwartier (inclusief BTW), geldt niet voor een eerste consult.

Mineralenscan of oligoscan
Mineralenscan tijdens het consult, inclusief uitwerking: prijs € 45,45 + 21% BTW = € 55,--
De prijs is opgebouwd uit abonnementskosten software, uitwerking van de scan, afschrijving en arbeid.

Wordt een losse mineralenscan afgenomen, dus zonder intake en zonder invullen van een vragenlijst vooraf, dan zijn de kosten € 75,--. U krijgt dan een bespreking van de scan, een uitwerking en een uitdraai van de scan via de mail. 

Een 2e mineralenscan kost € 45,--. Bij een 2e of 3e scan ontvangt u geen uitwerking. 
 
Laboratoriumonderzoek exorfinenbelasting € 224,80 + 21% BTW = € 272,--.
Deze prijs kan ik niet beïnvloeden. Voordeel van dit onderzoek is dat er een uitslag komt. U weet dan welke voedingsmiddelen een exorfinenbelasting veroorzaken.

Laboratoriumonderzoek ontlasting, bloed of urine: verschillende prijzen, afhankelijk van wat onderzocht wordt. 

 
Cliënt

Vanuit de gegevens vanuit de vragenlijst en consult, onderzoeksgegevens vanuit de reguliere zorg en ontbrekende onderzoeksgegevens kan de cliënt een voorstel krijgen welke aanvullende onderzoeken nog wenselijk zijn. Ook wordt verteld wat de kosten zijn van de aanvullende onderzoeken. Indien nodig kan ik de cliënt verwijzen naar de huisarts als nodig blijkt te zijn dat er eerst regulier een diagnose gesteld moet worden. 

 
Vergoeding

Bent u aanvullend verzekerd dan vergoeden de meeste zorgverzekeringen een deel van de consultkosten. Via uw verzekering kunt u hierover meer informatie krijgen. 


Ook zijn er werkgevers die bereid zijn een deel van de kosten te betalen. Iedere dag dat een werknemer eerder aan het werk kan is voor hem winst.